ოქსფორდისსტრატეგიულილიდერობისპროგრამაზერეგისტრაციადაიწყო

通过
你正在阅读的是企业家媒体(Entrepreneur Media)的一个国际特许经营网站——《企业家乔治亚》。maxbextx官网客服

პირველადსაქართველოში,მსოფლიოსსხვადასხვაწერტილიდან,ბიზნესლიდერებიქვეყნისპროგრესულითაობისთვისერთიანდებიან。

ოქსოფორდისუნივივერსიტეტისადაბლედისმართვისსკოლისკუსდამთავრებულები,ექსპერტებიდაპროფესორებიქვეყნისპროგრესულითაობისთვისსტრატეგიულილიდერობისსპეციალურპროგრამასიწყებენ。

პროგრამასაქართველოშიპირველადგანხორციელდებადამისიინიციატორი”გლობალურიახალგაზრდობისგანვითარებისცენტრი——ლიდერთაჰაბია”,რომლისიდეისავტორიდადამფუძნებელიოქსფორდისუნივერსიტეტისლიდერობისდასტრატეგიულიმართვისმაგისტრი,ასოცირებულიპროფესორინინოჭედიაა。

“ჩემიმეგობრები,მსოფლიოსწამყვანიუნივერსიტეტებიდანერთვებიანპროგრამაში,რათასაქართველოში,თითოეულმსურველსსაუკეთესობიზნესპრაქტიკაგაუზიარონ”——აცხადებსნინოჭედია。პროექტისმიზანიანიჭიერ,პროგრესულადამიანებსჰქონდეთწვდომამსოფლიოდონისგამოცდილებასთან。

“განათლებულიდაგანვითარებაზეორიენტირებულისტრატეგიულილიდერებიარისუკეთესიმომავალი!”აცხადებსნინოჭედია。

პროგრამა22ოქტომბერსდაიწყება。

ლექციებისფორმატი:

დასწრებულიდაონლაინ14შეხვედრა。ყოველშაბათ——კვირას。თითოლექციისხანგრძლივობაარის3საათი。საკომუნიკაციოენა-ქართულიდაინგლისური。

13ივლისს,ბრიტანულმაუნივერსიტეტმასაქართველოშიუმასპინძლაპროექტისპრეზენტაციას。სადაცჯაზისბენდისუნიკალურივორკშიპივიხილეთ。ვორკშოპიჩაატარაპროექტისერთ——ერთმალექტორმა——პროფესორმამარიანაცარმა,ვორკშოპისთემა:,სტრატეგიულილიდერობა,გუნდისმართვადაკომუნიკაცია”。

პრეზენტაციაზეონლაინმონაწილეობამიიღესლიდერშიპისპროგრამისმოწვეულმასხვალექტორებმაც。პრეზენტაციაზებიზნესსფეროდანმოწვეულიიყვნენსამოტივაციოსპიკერები,რომლებმაცსაზოგადოებასწარმატებისსაკუთარფორმულაგაუზიარეს。

პროექტისსოციალურიპასუხისმგებლობისპრინციპებიდანგამომდინარე,პრეზენტაციაზედასახელდაისმიმართულებებირომელთაწარმომადგენლებიც,,ლიდერშიფისპროგრამას”დაფინანსებითგაივლიან。

შემოგვიერთდით:სარეგისტრაციოფორმა

დეტალებიიხილეთვებ——გვერდზე