მწვანებიზნესი

更多帖子请登录მწვანებიზნესი

ქუთაისშიევროპისმასშტაბითმზისყველაზედიდიპანელებისმწარმოებელიქარხანაფუნქციონირებს

ამჟამადკომპანიაში150ადგილობრივიმაღალკვალიფიციურიპროფესიონალიადასაქმებული

4ეკომეგობრულიინდუსტრიულიწარმოებასაქართველოში

გაეცანით4”მწვანე”კომპანიასსაქართველოსინდუსტრიულიწარმოებიდან

ვეგანურიბრენდისშექმნისხელოვნება

მოდისსახელითცხოველებისმკვლელობაუნდაშევწყვიტოთ

ნინალეხი

ნინალეხი

გარემოსდაცვაზეზრუნვის10გზაბიზნესში

მწვანეინიციატივებიჯანსაღსადასასიამოვნოატმოსფეროსუქმნისთანამშრომლებს

ეკომეგობრულისაწვავი

საქართველოშიბიოდიზელისპირველისაწარმოგაიხსნა

FregoBusსაქართველოშიელექტროავტობუსებისწარმოებასიწყებს

“ჩვენხარისხზეპასუხისმგებლობასსრულადავიღებთ”