პოდკასტი

გაასწორე!

ასეიწყებასაქმეები - საკუთარითავისასამყაროსუკეთესობისკენუკეთესობისკენგზაზეგზაზე

და - კიკიარა?

„კი” - ცდა„არა” - ც!

კითუ?კი!

რა - ხანდახანშეცდომათუახალიხელიდანგაუშვა?”